Website-technologie

Let op: technobabbel!

Website ontwikkeling is in hoge mate een technische bezigheid, een grotendeels ambachtelijke vaardigheid die veel precisie en actuele kennis vereist. Gevoel voor vorm, inhoud en presentatie is van groot belang, maar het eigenlijke site bouwen vereist vooral technische creativiteit. Normaal gesproken wilt u daar niets tot weinig van weten. Maar voor het geval u zich er toch in wilt verdiepen, treft u hier wat informatie over de taal van het web (meedere talen eigenlijk, zult u zien).

Steeds meer tekstverwerkers en bijvoorbeeld grafische applicaties spugen vandaag de dag ook webbestanden uit, zodat het een eenvoudige aangelegenheid lijkt. Wie zulke paginacode echter kritisch bekijkt, moet constateren dat het nauwelijks aan standaarden voldoet, dat de pagina's vol fouten zitten en de code vooral vaak buitengewoon omslachtig (en dus traag) is. Buiten de vormgeef- en communicatieaspecten, is de technische uitvoering daarom van groot belang.

Voor de bouw van een website zijn vier technische deelgebieden van belang, die ieder hun eigen taal kennen:

Structuur

De logische pagina-indeling - structurering van gegevens - regelen we via HTML, XHTML en/of XML.

Lees meer...

Presentatie

De opmaak van pagina-elementen - presentatie van gegevens - regelen we via CSS.

Lees meer...

Gedrag

Interactie - het gedrag van gegevens - regelen we via ECMAScript en DOM.

Lees meer...

Beheer

De dynamische verwerking - het beheer van gegevens - regelen we bij voorkeur via PHP/MySQL.

Lees meer...