Fotografie

'Een beeld zegt meer dan duizend woorden', is de veel gehoorde zegswijze die onze beeldcultuur onderstreept. Toch valt op dat een beeld vaak ook erg goede dienst bewijst bij de ondersteuning van een tekstuele boodschap. Tekst en beeld kunnen elkaar aanvullen en versterken.

Ik heb vooral met fotografie te maken als het om zo'n ondersteunende rol gaat. Ik maak of regel afbeeldingen bij artikelen, voor websites of HDAV-presentaties. Vaak hebben ze het karakter van een reportage, anders meer ter illustratie.

Voor vragen en advies kunt u uiteraard contact opnemen.