Interactief

Er is in de loop van de jaren steeds meer informatie op internet toegankelijk gemaakt. Om door de bomen het bos te kunnen zien, moet op veel websites met name de navigatie interactiever worden gemaakt. Als je bijvoorbeeld de muis over een menu-item beweegt,verandert de kleur, zodat gebruikers beter weten waar ze zitten en navigeren makkelijker wordt.

Uiteraard zijn ook wij gebruik gaan maken van de interactieve mogelijkheden die met opeenvolgende generaties browsers en HTML-standaarden binnen handbereik kwamen. Intussen is het vanzelfsprekend dat muisbewegingen gevolgen hebben. We zien oplichtende of van kleur verschietende elementen, elkaar overlappende lagen, bewegende afbeeldingen etc. Bovendien is er in de tweede generatie websites steeds meer naar wérkelijke interactie met gebruikers gezocht; bijvoorbeeld via invul- en rekenformulieren.

Hoewel interactieve sites dynamisch ogen, gebruiken we de term 'dynamische websites' voor sites waarvan de pagina-inhoud dynamisch wordt samengesteld. De hierboven beschreven dynamiek is vooral grafisch van aard en duiden we als interactief aan. Overigens kunnen in een interactieve site ook pagina's met dynamische content zitten.

Voorbeelden

Van de vorige website van Elfa Elementenfabriek bv hebben we nog een archiefversie beschikbaar. Dat was al de tweede website die wij mochten bouwen voor deze groothandel in batterijen, accu's, laders, lampen en verlichting; inmiddels staat de derde on line. Die vorige website kent een aantal interactieve toepassingen, o.a. voor het navigatiemenu en voor fotopresentaties.

Alle sites die elders als voorbeelden van eigen hand worden aangegeven, kennen interactieve toepassingen. Die hoeven niet altijd bijzonder geavanceerd en kostbaar te zijn. Bij de website van het Landgoed Vilsteren bijvoorbeeld is dat heel subtiel gebleven.