Backup abonnement

Als er iets mis gaat, is een goede en recente backup van de website goud waard. Zo'n backup bevat alle gegevens die op zowel de web- als database-server staan. Zodra er regelmatig op de website iets wijzigt, stel ik de inzet van een geautomatiseerde backup routine voor.

Na eenmalige installatie van een backup voorziening, zal de aanpak per site verschillen. De een neemt genoegen met een jaarlijkse backup waarbij de oude overschreven mag worden, de ander zal twee maal per maand een backup wensen, die afwisselend op de server of extern moet worden opgeslagen en een half jaar behouden moet blijven. We maken dus keuzes op:

  • Frequentie (hoe vaak per jaar)
  • Archieftermijn (hoe lang moet een backup behouden blijven)
  • Locatie (op de webserver of alternerend met een externe server)

Soms kan het nodig zijn om de ruimte (lokaal of extern) uit te breiden, om de wensen te kunnen realiseren.

Met een backup abonnement regelen we het opslaan van backups in tijdelijke serverruimte gedurende de abonnementstermijn. Eventuele inzet van deze data (terugplaatsing van de backups, verhuizing e.d.) valt er niet onder. Het gebruik en de tenaamstelling van de serverruimte blijven bij de bouwer liggen.

Het backup jaarabonnement loopt gelijk op met het hosting jaarcontract, om het administratief overzichtelijk te houden (1 jaarlijkse factuur). Beide worden automatisch verlengd en kennen een opzegtermijn van een jaar. Bij tussentijds instappen geldt een berekening van het aantal dagen totaan de eerste vervaltermijn.