Monitoring bij calamiteiten

Als eventuele inbraakpogingen blijken voor te komen, is er tijdelijk een aantal maatregelen te nemen waarmee de site nog strakker wordt beveiligd. Bovendien kan ik de site een tijdje wat nauwkeuriger in de gaten houden. We zullen per situatie moeten beoordelen wat nodig is.

Via de eerder ge├»nstalleerde security voorziening worden de meeste inbraakpogingen herkend en zal ik via e-mail worden gewaarschuwd. Als de site trouw up-to-date gehouden is, is de kans klein dat het al te laat is. Gewoonlijk is de site nog in de lucht, maar is het wel zaak onmiddellijk na te gaan hoe serieus we de pogingen moeten nemen. 

Bij twijfel kan ik de site tijdelijk wat verder dicht timmeren (de gebruikers zullen daar in de meeste gevallen wel hinder van ondervinden), ik kan IP-nummers van recidivisten blokkeren, en hun gangen proberen na te gaan via de log-files. Verder kan ik pogen via internet te achterhalen of het gedrag herkend wordt en of er suggesties voor een passende reactie zijn. Het zal nodig zijn de site een tijdje nauwkeurig te monitoren en het wangedrag te analyseren.