Producties

Ik houd er bij onze producties een aantal idealen op na, die u en mij tevreden moeten stemmen. Op scherm of papier dreigen dit soort zaken algauw loze kreten te worden. Ze krijgen pas gestalte als we werkelijk met een project aan het werk gaan, als u mijn hoge mate van betrokkenheid zelf kunt ondervinden. Die betrokkenheid is waarschijnlijk meteen ook mijn belangrijkste verdienste, waar de volgende kenmerken slechts uit voortvloeien.

Kwaliteit

Kwaliteit heb ik hoog in het vaandel staan. In een veld dat alsmaar in beweging is, stel ik hoge eisen aan mijn werk. Dat ben ik aan mijzelf, maar ook aan u verplicht.

Lees meer...

Flexibiliteit

Flexibiliteit is een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor freelancers. U maakt gebruik van onze kennis en ervaring zolang die inzet nodig is voor uw bedrijf/instelling. Uw winst is gelegen in onze flexibele inzetbaarheid, zowel arbeidsrechtelijk gezien (flexibele duur van de samenwerking) als persoonlijk (onze flexibele werkwijze).

Lees meer...

Veelzijdigheid

Mijn samenwerkingsverbanden en de uiteenlopende individuele achtergronden van mijn netwerk-collega's brengen een belangrijk voordeel met zich mee: ik ben, of we zijn veelzijdig inzetbaar. We zijn immer bereid ons nieuwe dingen eigen te maken en zullen u dus niet gauw nee verkopen. Dit komt voort uit brede belangstelling, groot enthousiasme en uit overtuiging.

Lees meer...

Samenwerking

Er wordt op deze site veelvuldig over 'we' gesproken. Dat is een direct gevolg van diverse samenwerkingsverbanden met collega-freelancers. Die samenwerking heeft voor onszelf, maar vooral ook voor de klanten grote voordelen.

Lees meer...

Maatwerk

Een belangrijk voordeel van het werken met freelancers, is de mogelijkheid om tot maatwerk-oplossingen te komen. Ik luister goed naar uw wensen. Idealiter werken we in wezen samen aan het project, en komen we zo tot een optimaal bevredigend eindresultaat.

Lees meer...