Joris Lange

Van jongs af aan speel ik met de krachtige combinatie van tekst en beeld. Ik liet mij dan ook scholen in zowel de fotografie als journalistiek. Ik werkte als medisch fotograaf bij MCH Antoniushove en als onderwijsredacteur voor de Volkskrant. Als zogeheten ZZP'er kan ik mij met beide communicatiemiddelen bezighouden, en schuilt in die veelzijdigheid mijn belangrijkste kracht.

Ook de techniek kreeg al vroeg mijn aandacht. Ik struinde al over internet, toen alles nog via tekst interfaces verliep. Je moest een reeks ingewikkelde Lynx-commando's kennen om de weg te kunnen vinden, en moest geduldig zijn met zo'n 1200bps-modempje. Spannend pionieren was dat. En zinvol, want daardoor weet ik wat er gebeurt achter de grafische schermen die het internet intussen zo toegankelijk maken.

Ervaring met muziek tenslotte is mij van huis uit meegegeven. Ik musiceer zelf (viool, ook in orkestverband) en stelde al vroeg klankdiaseries samen, waarin naast tekst en beeld, ook muziek een belangrijk sfeerbepalend element is.