Samenwerking

Er wordt op deze site veelvuldig over 'we' gesproken. Dat is een direct gevolg van diverse samenwerkingsverbanden met collega-freelancers. Die samenwerking heeft voor onszelf, maar vooral ook voor de klanten grote voordelen.

Juist omdat we zo breed bezig zijn, is het belangrijk contact te hebben met mensen die op bepaalde deelgebieden specialist zijn. Als zij dingen beter en sneller kunnen realiseren, is het voor ieder zinvol daar dankbaar gebruik van te maken.

Daarnaast is het handig juist met collega's in contact te blijven die ongeveer hetzelfde doen, die op vergelijkbare wijze veelzijdig bezig zijn. Daardoor is de werkdruk te spreiden, is beter in te spelen op uw planningswensen, en is vervanging bij afwezigheid te realiseren.

Niet onbelangrijk is dat deze samenwerkingsverbanden ons scherp houden. We leren van elkaar, vullen elkaar aan en vallen elkaar af; dat is zinvol, bovendien meestal ook gezellig.