Veelzijdigheid

Mijn samenwerkingsverbanden en de uiteenlopende individuele achtergronden van mijn netwerk-collega's brengen een belangrijk voordeel met zich mee: ik ben, of we zijn veelzijdig inzetbaar. We zijn immer bereid ons nieuwe dingen eigen te maken en zullen u dus niet gauw nee verkopen. Dit komt voort uit brede belangstelling, groot enthousiasme en uit overtuiging.

Wij leven in een multimediale omgeving, waarin de scheidslijnen tussen uiteenlopende deelgebieden steeds meer vervagen. Als ik mij zou specialiseren in het bouwen van bijvoorbeeld statische webpagina's, moet u voor de vormgeving, voor ieder dynamisch scriptje, voor foto's, voor videofragmenten, voor databasekoppeling, voor hosting-kwesties, voor alles wat niet onder dat specialisme valt, bij andere deskundigen aankloppen. En in de meeste gevallen, kunnen die partijen slecht met elkaar praten (als het tenminste echte specialisten zijn). Dat wordt dus duur en onhandelbaar.

Ik noem mij bij voorkeur specialist in veelzijdigheid, maar ben mij ervan bewust dat aan die veelzijdigheid ook risico's kleven. Ik vind het daarom belangrijk om de grenzen van mijn kunnen te onderkennen en deze goed in de gaten te houden. Ik moet tijdig inschatten wanneer het beter is op sommige terreinen de hulp van een specialist in te roepen. Bij voorkeur regel ik dat zelf, zodat u er geen zorg aan hebt en wij de lijnen kort houden. Daartoe werk ik regelmatig samen met collega's uit verschillende disciplines.