Flexibiliteit

Flexibiliteit is een van de belangrijkste redenen om te kiezen voor freelancers. U maakt gebruik van onze kennis en ervaring zolang die inzet nodig is voor uw bedrijf/instelling. Uw winst is gelegen in onze flexibele inzetbaarheid, zowel arbeidsrechtelijk gezien (flexibele duur van de samenwerking) als persoonlijk (onze flexibele werkwijze).

De freelancer is over het algemeen niet goedkoper dan een eigen kracht in loondienst. Omgerekend komt mijn uurtarief waarschijnlijk aardig overeen met de werkelijke personeelslasten van een arbeidskracht die ongeveer hetzelfde werk zou doen binnen uw eigen organisatie. Het verschil zit in de flexibele inzetbaarheid: u maakt alleen gebruik van mijn diensten wanneer dat nodig is. U betaalt alleen voor de feitelijke werkzaamheden, voor alle uren die ik en mijn collega's nodig hebben om uw opdracht uit te voeren.

Bovendien houden wij er een flexibele werkwijze op na. Meestal worden de werkzaamheden afgestemd op uw tijdschema. Ook voor spoedklussen denken wij graag mee over een passende oplossing.