Onze Werkwijze

Het opbouwen van een website is over het algemeen beduidend lastiger dan het maken van een brochure. De sitebezoeker zal zelden de site van voor naar achter doorbladeren. Er moet dus een heldere navigatiestructuur komen, die enerzijds tegemoetkomt aan de informatiebehoefte van de bezoeker, anderzijds aan de presentatiebehoefte van uw organisatie. De bezoeker moet alles makkelijk kunnen vinden, terwijl uw organisatie alles makkelijk moet kunnen aanbieden.

Daarnaast hebben we te maken met complexere vormgeving. Een schermpresentatie wijkt in vele opzichten af van een brochure; ook de manier waarop gelezen en gekeken wordt. Bovendien is geen enkel scherm hetzelfde (resolutie, kleurendiepte, browsertechnologie, lettertypebeheer etc.). De creativiteit van de vormgever moet dus verder rijken dan allen het maken van een mooi jasje.

Beide aspecten brengen met zich mee dat het bouwen van websites goede voorbereiding en veel tijd vergt. Daar staat gelukkig tegenover dat het eindproduct niet statisch is (u kunt te allen tijde nog wijzigingen en aanvullingen doorvoeren), dat u geen drukkosten hebt, en dat u een grote en op voorhand geïntereeseerde doelgroep bereikt (de doelgroep zoekt u immers uit eigen inititatief op).

In de meeste gevallen komen wij (webontwikkelaar en vormgever) in eerste instantie vooral beluisteren wat uw doelen en doelgroep zijn en welke informatie on line moet komen. Meestal biedt zo'n eerste gesprek voldoende mogelijkheden om met een vormgeef- en structuurvoorstel te kunnen komen, en een goede kosteninschatting.

Voor de uitwerking is van belang dat alle neuzen dezelfde kant op staan en de taakverdeling helder is. Ook voor de opdrachtgever brengt een nieuwe website vaak veel werk met zich mee. Hier start dus een periode van intensieve samenwerking; tenzij u natuurlijk de hele klus (inclusief alle deelsaspecten) wilt uitbesteden en meteen gelooft dat wij er iets moois van zullen maken.

Er ontstaan onderweg vaak nieuwe wensen en idee├źn, en helemaal af is de website nooit. Dat is een belangrijke reden om dit soort projecten alleen op basis van urendeclaratie aan te gaan. U krijgt vooraf een inschatting van de benodigde tijdsinvestering; bij dreigende overschrijding of veranderende wensen, bespreken we altijd even de gevolgen, zodat we over en weer weten waar we aan toe zijn.