Scoren in zoekmachines, SEO

Als u een website op internet plaatst, wilt u ook dat deze gevonden wordt. Hij moet goed 'scoren' bij zoekmachines; op bepaalde trefwoorden, wilt u een hoge ranking verkrijgen. U kunt daar zelf een en ander aan doen, maar zeker ook uw webontwikkelaar. We lopen hier even de belangrijkste criteria voor de zogeheten Search Engine Optimalisation (SEO) langs.

De webpagina's moeten goed gestructureerd zijn, technisch en tekstueel. Ze moeten heldere paginatitels bevatten, hoofd- en subverdelingen met heldere koppen in verschillende niveaus (hoofdstuk, paragraaf, tussenkop etc.)

In de lopende tekst, maar vooral ook in de titels en koppen, moeten de belangrijkste trefwoorden staan. Het is daarom belangrijk te bepalen wat de trefwoorden zijn waarop de site gevonden moet worden. Dit moet vanuit de zoekende webgebruiker bekeken worden; dat is anders dan wat u vanuit de eigen organisatie mogelijk interessant vindt. Bovendien zoekt de websurfer ook op combinaties van trefwoorden. Het is de kunst deze zoekwoordreeksen vooraf goed in te schatten en handig in de pagina's te verwerken; dat vergroot de trefkans.

Zoekmachines struinen het web af als een blinde. Ze zien geen plaatjes, filmpjes of flash-animaties, en lezen de teksten in een volgorde die soms afwijkt van de grafische opmaak. Het is daarom extra belangrijk om de website toegankelijk te maken voor visueel gehandicapten, die met een brailleregel of spraakcomputer weldegelijk alle tekst kunnen lezen. De webontwikkelaar moet een handige structuur aanbrengen en bijvoorbeeld afbeeldingen van trefwoorden voorzien (die voor visueel ingestelde mensen juist onzichtbaar blijven). Met zogeheten tekstbrowsers als een Lynx-viewer is na te gaan wat we hiermee bedoelen.

Hoewel het gebruik van frames (een onderverdeling in deelvensters) voor navigatiedoeleinden soms erg prettig is, kunnen we ze voor zoekmachines maar beter vermijden. Er zijn wat trucs nodig om de zoekmachines op weg te helpen, als er toch voor framesets wordt gekozen. Bovendien verwijst een zoekresultaat vervolgens slechts naar een deelpagina. Er zijn opnieuw trucs nodig om ook de andere frames, met bijvoorbeeld het menu, er omheen te krijgen.

Verder kan de webontwikkelaar onzichtbare trefwoorden en omschrijvingen aan de pagina's toevoegen; de zogeheten meta-informatie. Die helpen de zoekmachines om pagina's te categoriseren en daarmee soms ook om te ranken. Het belang dat zoekmachines hieraan hechten is (na veelvuldig misbruik) wat afgenomen en verschilt sterk per zoekmachine. Het blijft echter zinvol hierin te investeren, ook vanwege nieuwe toepassing van diezelfde meta-informatie. Opnieuw is voor de ranking van groot belang dat de trefwoorden ook werkelijk in de pagina terugkomen. Toch kan deze techniek ook worden gebruikt om op foutief gespelde trefwoorden te anticiperen.

Met meta-informatie, maar ook met de zogeheten robot-file is aan de rondspinnende zoekmachines op te geven hoe uw webpagina's doorlopen moeten worden: welke pagina's en directories mee mogen doen en welke vermeden moeten woden. Pagina's kunnen zelfs worden uitgesloten, terwijl de robots eventuele linkjes erin toch blijven volgen.

Steeds meer zoekmachines beoordelen het belang van de pagina op basis van het aantal sites dat naar betreffende pagina verwijst. Het is daarom van groot belang te zorgen dat de website bekendheid geniet en dat er veel naar wordt verwezen. U kunt relaties benaderen met het verzoek een link aan te brengen, maar er zijn ook allerlei websites die er juist een sport van maken linkjes te verzamelen, te categoriseren en te presenteren. Soms zijn dit algemene catalogi zoals de startpagina-verzameling, maar kijk bijvoorbeeld ook naar websites van gerelateerde brancheorganisaties, forums of enthousiastelingen. Het is zinvol om op vermoede trefwoorden het web af te speuren en sites te zoeken die overzichten met weblinks aanbieden.