Werkzaamheden

Producten/diensten

 • Websites (ontwikkeling, beheer, ontwerp en redactie, Joomla! CMS)
 • Webcasts (videoregistratie, presentatie, beheer en organisatie)
 • Audiovisuele presentaties in HD (complete productie)
 • Tekstwerk (artikelen, brochures, persberichten, webteksten, redigeren, coördineren)
 • Fotografie (voornamelijk ter ondersteuning van bovenstaande)

Onderwerpspecialisaties

 • ICT (informatie- en communicatietechnologie)
 • Nieuwe media, website ontwikkeling en webcasting
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg

Favoriete genres

 • Reportage
 • Interview

Reikwijdte

Ik werk graag met de combinatie tekst en beeld. Juist het veelzijdig bezig zijn, zaken combineren in één product, spreekt mij aan.
Ik ben veelzijdig en breed inzetbaar, nieuwsgierig en gewend mij nieuwe onderwerpen en technieken snel eigen te maken.
Ik kan mij niet op alle deelterreinen specialist noemen. Waar nodig schakel ik specialisten in of verwijs daarheen door.

Opdrachtgevers

Uiteenlopende bedrijven en organisaties, dag- en weekbladen, vakbladen, omroepen, collega-freelancers en soms particulieren. Zie ook: Klanten

Doelstellingen

Communicatie met een grote C, daar draait het allemaal om. Ik schep groot genoegen in het overbrengen van informatie; in het doelgericht voorzien in de behoefte aan kennis, inzicht en begrip. Of het nu om oude of nieuwe media gaat: de boodschap komt pas over als er enige vorm van interactie is. Alle aandacht gaat daarom uit naar de uiteenlopende doelstellingen en doelgroepen die bij ieder project het nieuwe uitgangspunt vormen. Mijn veelzijdige achtergrond en interesse komt daarin telkens weer van pas.

Van belang

Hoge kwaliteit, op maat en op tijd. Vooral het criterium 'op maat' betekent veel overleg om tekst en beeld aan alle wensen tegemoet te laten komen. Daarbij kunt u de voor freelancers zo kenmerkende flexibiliteit uiteraard ook van mij verwachten.

Prijsstelling

Alle werkzaamheden worden in principe verricht op basis van urendeclaratie. Meestal geef ik vooraf een inschatting van de benodigde tijdsinvestering en houden we samen in de gaten of alles volgens plan verloopt. Mijn uurtarieven zijn afgeleid van de honoraria van collega's in vaste dienst; ze zijn exclusief btw en eventuele onkosten. Op alle door mij geleverde diensten en producten zijn de algemene leveringsvoorwaarden van de sectie freelance van de NVJ van kracht.