Onze Werkwijze

Omdat streaming video een kwestbaar proces is, raden wij aan ruim de tijd te nemen voor de voorbereiding. Dat geldt voor een wensen- en programmadoorloop, maar vooral ook voor het testen en beoordelen van de lokale voorzieningen en mogelijkheden.

Een lokatiebezoek vooraf is geen overbodige luxe. We moeten de cameraopstelling beoordelen, conroleren of er voldoende mooi licht te regelen is, kabellengtes en werkplekken uitzoeken, maar we moeten vooral het geluid en de netwerkfaciliteiten testen.
Verder moet er voorafgaand aan de uitzending ruim de tijd zijn om op te bouwen en proef te draaien.

Dit maakt dat een streaming video registratie een forse tijdsinvestering met zich meebrengt, waarvan meer een klein deel de feitelijke registratie betreft. De praktijk leert echter dat dit eenvoudigweg noodzakelijk is. We moeten voorkomend te werk gaan om een succesvolle uitzending te verzekeren.

Tijdens de registratie houden we ons eventueel ook bezig met het live meesturen van stuurcodes voor bijvoorbeeld sheets, en voorbereiding van het websitemateriaal. Als de eigen webmaster de webpublicatie zelf wil verzorgen, krijgt hij/zij van ons vooraf de benodigde weblinks, en is het belangrijk dat we elkaar rond en tijdens de uitzending kunnen bereiken.

Na afloop plaatsen we zo snel mogelijk de on demand bestanden. Meestal is dat meteen na de uitzending; soms is bewerking nodig. In enkele gevallen leveren we nog een aparte montage (een sfeerreportage van de dag bijvoorbeeld); die laat uiteraard wat langer op zich wachten.

Een goede uitzending vereist ook binnen de eigen organisatie de nodige voorbereiding. Deels gaat dit om facilitaire zaken, maar van belang is ook dat u tijdig alle betrokken partijen in kennis stelt van de videoregistratie. Het zou jammer zijn als mensen achteraf bezwaar maken. En als bijvoorbeeld bepaalde rechtenproblemen te voorkomen zijn door op bepaalde momenten iets buiten beeld te houden, is het belangrijk dit vooraf te weten. Mensen schrikken vaak als ze plotseling met camera's worden geconfronteerd, terwijl ze het juist wel mooi vinden als ze daar vooraf even over nadenken.

We werken voor dit soort projecten uitsluitend op basis van urendeclaratie. Voor de prijsstelling moet u met een forse tijdsinvestering rekening houden, die vooral gelegen is in de voorbereiding. De kosten staan echter in geen verhouding tot het inhuren van een camerateam van bijvoorbeeld het NOB. Dat is geheel te danken aan onze veelzijdigheid. We hebben niet meer mensen nodig dan er camera's zijn; we verzorgen zelf het geluid, het licht, de mixage, de regie en de streaming techniek.