Handleiding streaming video

Zelf doen? Speciaal voor de SURFnet doelgroep hebben we onze werkwijze voor streaming video registraties te boek gesteld. Het is een interactieve handleiding geworden waarin het hele traject van streaming video uit de doeken wordt gedaan; door vooraf wat keuzes aan te geven, resteert een op uw situatie toegepast document. Het biedt ook voor niet SURFnet-gerelateerden veel bruikbare informatie, en hoe dan ook een kijkje in de keuken.

Zie de SURFnet Streaming Video Handleiding.