PERSBERICHT

Eerste particuliere technische Hogeschool is een feit

Het is feest in de Hilversumse Emmastraat. Het daar gevestigde onderwijsinstituut Rens & Rens mag zich de eerste particuliere technische Hogeschool in Nederland noe-men. De elektronica-opleiding heeft een officiële erkenning van het ministerie van Onderwijs binnen weten te slepen. Nieuwe generaties Rens & Rens-studenten elektronica mogen zich ingenieur noemen als ze door de strak vol geplande vier jaar opleiding heenkomen.

Pas met de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) heeft het ministerie van Onderwijs zo'n officiële 'aanwijzing' als Hogeschool mogelijk gemaakt. De opleiding krijgt daarmee eenzelfde status als de Rijks-HBO-instellingen. Met de erkenning op basis van een vorige wet was best te leven, maar de studenten moesten een ingenieurstitel ontberen.
Na een lange procedure van kwaliteitstoetsing is daar voor Rens & Rens een eind aan gekomen. De school behoort nu tot de eerste vijftien particuliere onderwijsinstellingen die door het ministerie op deze wijze zijn erkend. Onder hen is Rens & Rens de enige Hogeschool in een technische richting.

De trotse directeur ir. R. Rens meent dat er met deze erkenning verder weinig verandert binnen de opleiding. 'We leveren al 71 jaar lang kwaliteit; alle studenten komen goed terecht en dat wordt hier heus niet anders door. We zien dit vooral als bevestiging, als een steuntje in de rug', relativeert hij de feestvreugde.
De 'Hogeschool Rens & Rens', zoals het instituut nu voluit heet, zal onderwijs blijven verzorgen op basis van de principes waar ze groot mee werd. De ruim 450 studenten laten zich een strakke discipline opleggen en moeten bereid zijn hard te werken. Naast veel wis- en natuurkunde, krijgen ze vooral praktijkvakken, meestal van mensen uit het bedrijfsleven. Hun ijver wordt bekroond met het Rens & Rens-insigne, en vanaf volgend jaar dus ook met een ingenieurstitel.

Van het elitaire stempel dat op veel particuliere scholen drukt, heeft dit instituut geen last. Een blik in de klaslokalen is voldoende om te zien dat hier leerlingen uit uiteenlopende milieus de lessen volgen. Veel leermiddelen zijn bij het schoolgeld inbegrepen, zodat de 'Rensers' met het bedrag van 4900 gulden per jaar uiteindelijk niet veel hoger uitkomen dan hun collega-studen-ten op de gesubsidieerde HTS. 'En als ouders dat verschil niet willen of kunnen bijbetalen, is het met een vakantiebaantje zo terugverdiend', ziet Rens in de praktijk. 'Vergeet niet dat ook onze studenten gewoon studiefinanciering ontvangen.'

Voor de elektronica-opleiding die Rens & Rens al jarenlang ook op MBO-niveau biedt, blijft de bestaande erkenning - en dus het recht op studiefinanciering - van kracht.


NOOT VOOR DE REDACTIE:

  • Voor verdere informatie: ir. R. Rens, tel. 035-6247474
  • Bijlagen:
    • brochure over de opleiding
    • twee eerder gepubliceerde artikelen over Rens & Rens (uit de Volkskrant en het Reformatorisch dagblad).