Coördineren

Publiceren brengt veel werk met zich mee. Buiten het feitelijke schrijfwerk en het redigeren van de teksten, krijgt u te maken met het formuleren van briefings, het uitzetten van schrijfopdrachten, met planning, opmaak e.d. Er moet contact worden onderhouden met schrijvers, vormgevers, webontwikkelaars, of dtp'ers en drukkers. Er is veel kennis nodig van uiteenlopende vakgebieden, voor het welslagen van uw publicatie. Het is daarom goed om te weten dat u delen, maar ook het hele traject uit handen kunt geven.

Wij hebben voldoende contacten en ervaring om zo'n project op ons te nemen. Tegelijk proberen we in nauw overleg te blijven, om er zeker van te zijn dat we met eindproducten komen die aan u wensen en verwachtingen voldoen. Klussen die toch binnen uw eigen organisatie moeten worden opgelost, proberen we bij wijze van spreken in hapklare brokken voor te schotelen, zodat u er zo min mogelijk zorg aan hebt.