Persbericht schrijftips

Het schrijven van een persbericht berust deels op ambachtelijke vaardigheden. Die gebruiken we graag om u een aantal tips mee te geven, die bij het samenstellen van persberichten van belang zijn. Persberichten vormen de belangrijkste manier om toegang tot de media te verkrijgen.

 • Houd het kort en krachtig.
 • Kom zo snel mogelijk to the point; vermijd briefachtige inleidingen.
 • Plaats de kern van het nieuws in de eerste zin.
 • Vat het hele nieuwtje in de eerste alinea samen; beschouw volgende alinea's als een toelichting.
 • Kom vooral met feiten, liefst controleerbare.
 • Beantwoord de vijf W's en H: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe.
 • Doe dit liefst in volgorde van belang (het antwoord op welke vraag maakt uw bericht zo bijzonder?).
 • Lees een aantal korte nieuwsberichten om dit principe door te krijgen.
 • Vraag u telkens af of de informatie enig 'algemeen/publiekelijk belang' dient.
 • Wek nieuwsgierigheid op, liefst in het begin al.
 • Herlees het tekstje vele malen, bij voorkeur met de ogen van een journalist/redacteur.
 • Laat het ook anderen lezen; hun kritiek leidt bijna altijd tot een verrijking van uw tekst.
 • Laat in een 'noot voor de redactie' weten wie wanneer bereikbaar is voor het verkrijgen van aanvullende informatie.
 • Zorg dat die informatie ook makkelijk en snel kan worden verstrekt.
 • Richt het persbericht bij voorkeur aan een deelredactie of redacteur die thuis is in het onderwerp van uw schrijven.
 • Doe dit niet in een tijd dat er belangrijke ontwikkelingen spelen waarin uw eigen nieuwtje niet past.
 • Laat het geheel er vertrouwenwekkend uitzien; officieel briefpapier, nette opmaak, heldere en verzorgde formuleringen, juiste adressering et cetera.
 • Plaats duidelijk het woord 'PERSBERICHT' bovenaan het document.
 • Laat uw persbericht nakijken door een ervaren journalist/tekstschrijver. Zit deze niet in uw familie- of kennissenkring, informeer dan alsnog even naar de mogelijkheden bij Joris Lange tekst&beeld producties.