Persbericht literatuurtips

Hieronder volgen wat literatuurtips rond het verkrijgen van toegang tot de media.

Het Mediaboek; hoe kom je in de media?
Jochum de Graaf, Kees Brants en Gerard Boon
Instituut voor Publiek en Politiek te Amsterdam; twaalfde herziene druk, 2000
ISBN 90-6473-387-2; 244 pp; EUR 13,75
Het gaat onder andere in op het schrijven van persberichten, het houden van persconferenties en het opstellen van complete publiciteitsplannen. Ook het contact met journalisten komt aan bod, het geven van interviews en het lastige begrip 'nieuwswaarde'. In de laatste uitgave staan de auteurs bovendien stil bij de mogelijkheden die nieuwe media als Internet bieden.
U kunt het boekje on line bestellen via de website van het IPP.

Voor een complete en actuele adreslijst van werkelijk alle Nederlandse media, kunt u het halfjaarlijks verschijnende Handboek van de Nederlandse pers en publiciteit raadplegen, een driedelige uitgave van Nijgh Periodieken B.V. te Schiedam. De informatie uit dit handboek verschijnt ook op cd-rom en is beperkt on line toegangkelijk.

En voor wie zich verder wil verdiepen in de journalistieke vaardigheden:
Basisboek journalistiek; Achtergronden, genres en vaardigheden.
Nico Kussendrager, Dick van der Lugt en Ben Rogmans
Wolters-Noordhoff b.v. te Groningen; eerste druk, 1992
ISBN 90-0151-760-9; 334 pp.

Weblinks

Praktische Public Relations
Een bewerking van PR Rainmaker voor het verkrijgen van Free Publicity, een cursus, aangeboden door SpotsCom (Wim Vlekken).

Zo haalt u de pers
Artikel Maaike Zweers in Bizz