Briefing opstellen

Om een publicatie zoveel mogelijk tegemoet te kunnen laten komen aan uw wensen, is het gebruikelijk een briefing op te stellen. Vooral bij overzichtelijke schrijfklussen (artikelen, interviews, reportages e.d.) is dit een eenvoudige manier om richting te geven aan het schrijfwerk. Voor grotere projecten is meestal uitegebreider overleg wenselijk, voor de uitvoerders, maar ook voor u om ideeën uit te kunnen wisselen en te toetsen. Onderstaand lijstje kan u op weg helpen bij het opstellen van zo'n briefing. Het loont om er even tijd in te steken, want met een goede briefing kan de schrijver doorgaans efficiënter en gerichter werken. De kans op minder uren en beter resultaat neemt daarmee toe.

 • Titel van het medium
 • Aard van het medium
 • Doel en doelgroep van medium
 • Oplage/bereik en andere bijzonderheden van het medium
 • Genre/aard van gewenste publicatie (soort publicatie)
 • Korte beschrijving van de gewenste inhoud en strekking
 • Te veronderstellen voorkennis
 • Lengte van de bijdrage
 • Gegevens contactpersonen (bereikbaarheid en eventuele informatie)
 • Deadline
 • Correctieregelingen
 • Andere praktische afspraken
 • Eventuele wensen rond vormgeving en illustraties