Webteksten

Webteksten moeten in de meeste gevallen vooral informeren. Mensen gaan het web op met een bepaalde informatiebehoefte; de kunst is om in die behoefte te voorzien en daarmee op te vallen en aan te spreken. De website waar u nu naar kijkt is uiteraard een voorbeeld van eigen hand.

Verder kunnen we naar de Zorgkantoren-website van zorgverzekeraar Zorg&Zekerheid verwijzen. Die bevat een bulk aan informatie over de AWBZ, die hoofdzakelijk zelf geschreven is. De site bewijst dat webinformatie niet per se kort en compact hoeft te zijn. Deze teksten worden veelvuldig van A tot Z gelezen en voorzien daarmee in een grote behoefte.