Tekstwerk

Coördineren

Publiceren brengt veel werk met zich mee. Buiten het feitelijke schrijfwerk en het redigeren van de teksten, krijgt u te maken met het formuleren van briefings, het uitzetten van schrijfopdrachten, met planning, opmaak e.d. Er moet contact worden onderhouden met schrijvers, vormgevers, webontwikkelaars, of dtp'ers en drukkers. Er is veel kennis nodig van uiteenlopende vakgebieden, voor het welslagen van uw publicatie. Het is daarom goed om te weten dat u delen, maar ook het hele traject uit handen kunt geven.

Wij hebben voldoende contacten en ervaring om zo'n project op ons te nemen. Tegelijk proberen we in nauw overleg te blijven, om er zeker van te zijn dat we met eindproducten komen die aan u wensen en verwachtingen voldoen. Klussen die toch binnen uw eigen organisatie moeten worden opgelost, proberen we bij wijze van spreken in hapklare brokken voor te schotelen, zodat u er zo min mogelijk zorg aan hebt.

Redigeren

Regelmatig bereiken ons verzoeken om tekstwerk te redigeren. Soms gaat dat om een enkele tekst of persbericht, meestal bestaat de publicatie uit een bundeling van teksten van verschillende auteurs en is het de kunst eenheid in de presentatie te krijgen.

We stemmen de publicatie af op doel, doelgroep en uitstraling die u voor ogen staan. We dragen zorg voor correct Nederlands taalgebruik en prettige leesbaarheid. Indien gewenst, kunt u ook de opmaak en drukvoorbereiding aan ons uitbesteden.