Horen en zien

De hdAV-presentatie is een korte audiovisuele show waarin beelden van uiteenlopende bronnen elkaar overvloeiend opvolgen. In samenspel met tekst, muziek en geluid vormen deze beelden een complete presentatie die doorgaans even indrukwekkend als indringend is. Dit is multimedia op zijn best!

Er zijn goede redenen om dit hdAV medium in te zetten, in bijvoorbeeld musea, natuurbezoekerscentra, onderwijsinstellingen of bedrijven. Laten we eens wat communicatiefeiten langslopen.

Men onthoudt:

  • 7 procent van wat men hoort
  • 50 procent van wat men ziet
  • 87 procent van wat men hoort en ziet

Men doet ervaring op:

  • 1 procent door proeven
  • 1,5 procent door voelen
  • 3,5 procent door ruiken
  • 11 procent door horen
  • 83 procent door zien

Welaan, belangrijke boodschappen brengen we dus liefst over met de combinatie van tekst, beeld en geluid.

Niet voor niets worden we daar dan ook dagelijks mee overspoeld, via televisie, film en video. Daarmee is echter meteen het belangrijkste probleem van dergelijke audiovisuele middelen genoemd: we kijken en luisteren daar te vaak naar. We zijn inmiddels redelijk goed in staat ons af te schermen voor de schier eindeloze informatiestroom die via bewegende beelden op ons af komt. Niet zelden is overigens ook aan de productiekant enige vervlakking waar te nemen.

Gezien en gehoord worden

Voor een hdAV-vertoning moet je als vanzelf echt even de tijd nemen. Je moet ervoor gaan zitten, en je in een verduisterde ruimte laten onderwerpen aan haar invloed.