Andere voordelen

Buiten de betoverende impact, en de krachtige combinatie van horen en zien, vallen wat andere winstpunten op.

 • De beeldkwaliteit is (als gevolg van een hoger scheidend vermogen) beduidend beter dan die van film of video.
 • Door HDTV materiaal te gebruiken voor bewegend beeld, behouden we ook met video de gewenste hoge kwaliteit.
 • Het beeld is naast helderder, kleurrijker en scherper, vooral ook rustiger.
 • Het herinneringseffect bij het kijken naar stilstaand beeld is groter dan bij bewegend beeld.
 • De kwaliteit van het geluid is eveneens beter; door gebruik digitale opslagmedia en professionele weergave-apparatuur.

En er is meer:

 • De productiekosten zijn in vergelijk met film-/videoproducties laag; de apparatuur en het materiaal zijn goedkoper, en het productieteam is kleiner.
 • Actualisering van de serie is gemakkelijk te realiseren; de serie is opgebouwd uit losse beelden die eenvoudig te vervangen zijn.
 • De serie is ook aan een doelgroep aan te passen; er zijn bijvoorbeeld verschillende taalversies van te maken.
 • Bij het maken van foto-opnamen op locatie ondervindt men doorgaans vrijwel geen hinder van de opname-werkzaamheden; een film-/videoteam daarentegen verlangt regelmatig aanpassing van de omgeving en bijvoorbeeld het stil leggen van een productieproces.
 • De digitale opnamen lenen zich uitstekend voor gebruik in drukwerk of overschrijving naar andere media en zijn dus voor meerdere doelen bruikbaar.
 • Een complete hdAV-presentatie is eenvoudig op cd-rom, dvd of videotape te zetten; met beeldschermvertoning gaan de belangrijke voordelen van projectie echter wel verloren.
 • De benodigde apparatuur is eenvoudig in gebruik, nauwelijks gevoelig voor slijtage en weinig kwetsbaar.