Ultieme show

De hdAV-show is een uitstekend publiciteits-/communicatiemiddel om een boodschap over te brengen, om kennis te delen, om te beïnvloeden, om vertrouwen te winnen, om iets uit te stralen. Het is een indrukwekkend en indringend medium, door de bijzondere manier van presenteren, en door optimaal gebruik te maken van de krachtige combinatie van tekst, beeld en geluid. Dankzij de inzet van relatief eenvoudige middelen, is het bovendien een overzichtelijke manier om uw communicatiedoelen gestalte te geven.

Toch is de hdAV-presentatie niet per definitie het ideale medium. We zullen bij ieder nieuw communicatieproject vooraf goed moeten bepalen wat het meest geschikte medium is om een bepaald doel te bereiken.

De hdAV-presentatie vertelt een verhaal, het is een presentatie die zich niet laat onderbreken, een voorstelling met een kop en een staart. Pas na afloop komt het publiek tot een conclusie. Als het medium goed gekozen was, en de tekst op een goede manier ondersteund werd door beeld en geluid, dan zal die conclusie in het voordeel van de opdrachtgever zijn. Bij hdAV-presentaties gebeurt dat doorgaans op een manier die niet licht vergeten wordt.