Statisch beeldmateriaal

Voor de samenstelling van een hdAV-programma hebben we voor alles digitale fotobeelden nodig. Zij vormen de basis van de presentatie.
Het is goed mogelijk om foto's of dia's te scannen en als bronmateriaal te gebruiken, maar veel mooier is het om met originele digitale foto's aan het werk te gaan; liefst in de hoogst mogelijke kwaliteit. Idealiter maken we die foto's aan de hand van een vooraf opgesteld draaiboek.

De afbeeldingen moeten in resolutie beduidend groter zijn dan voor de presentatie nodig is. We moeten uitsnedes kunnen maken, en ruimte hebben om in te zoomen of te schuiven met de afbeelding. Afbeeldingen met een lagere resolutie dan die van de presentatie, zijn alleen bruikbaar voor deelvensters. Een afbeelding 'opblazen' leidt altijd tot kwaliteitsverlies.

Vrijwel geen enkele afbeelding is meteen perfect; in de 'digitale doka' moet er meestal nog behoorlijk aan gesleuteld worden. Gewoon om het plaatje zo mooi mogelijk te maken, of om de afbeelding voor te bereiden op bepaalde overvloei-effecten.

Naast fotobeelden, maken we gebruik van 'tekstdia's' of ander tekstueel of grafisch beeldmateriaal. Zo kunnen we een titel door het beeld projecteren, of bijvoorbeeld grafieken of tabellen weergeven. Het lijken, als u ze los bekijkt, een soort PowerPoint-sheets. Meestal maken we ze in echter een teken- of fotoprogramma, om een hogere kwalitiet te verkrijgen. En gewoonlijk zijn de afbeeldingen zo door de serie vervlochten dat het PowerPoint-idee niet in u opkomt.