avForum

Het avForum is een virtuele ontmoetingsplaats die geheel gewijd is aan audiovisuele presentaties (HDAV en dia).
Dit discussieforum biedt liefhebbers, enthousiastelingen en professionals de mogelijkheid om meningen, kennis en ervaring uit te wisselen rond deze media.

Het avForum staat open voor iedereen; deelnemen kan na registratie. Wel behouden wij ons het recht toe berichten te schrappen die strijdig zijn met de doelstelling van het forum en de beoogde vriendelijke vormen van communicatie tussen uiteenlopende belangstellenden. Eenieder is (net als bij 'real life' ontmoetingen) zelf verantwoordelijk voor eigen uitingen. We hopen dat gesprekken zinvol en prettig zullen verlopen.


avForum
Naar het avForum