Overig

Advies

Uiteraard zijn wij ook inzetbaar voor adviestrajecten. We hebben ruime ervaring met dit medium opgedaan en waren er al vroeg mee aan het pionieren. We zijn van harte bereid die kennis en ervaring met u te delen en ons in te zetten voor uw eigen webvideoprojecten.

Het grootste probleem bij webvideo is onderschatting van de kwetsbaarheid van het proces. Goede voorbereiding is veel meer dan het halve werk. De techniek is, hoewel het de kinderschoenen is ontgroeid, beslist nog een zorgenkind; vooral omdat u met beeld, geluid, computer- en netwerktechnologie tegelijk te maken hebt.

Verder kijken we graag met u mee naar het altijd terugkerende probleem van bandbreedte en de vraag met welke doelgroepen u rekening wilt houden. In de technische maar ook inhoudelijke vraagstukken denken we graag met u mee.

Techniek

Voor webvideo gebruiken we de techniek van streaming media. Een 'filmpje' hoeft niet eerst te worden 'gedownload', het wordt 'on the fly' afgespeeld. En dat is maar goed ook, want een videobestand kan enorm groot zijn; daar wil je liever niet op wachten. Bijkomend voordeel van de techniek van langs stromende videogegevens, is dat het totale videobestand nooit op de eigen computer komt te staan; dat is met het oog op kopieer- en reproductierechten wel zo handig.

Video streamen kan in verschillende formaten. In de toekomst zal MPEG wellicht de norm worden, maar vooralsnog maken we dankbaar gebruik van Windows Media en bijvoorbeeld Real Media. De laatste tijd is om verschillende redenen een verschuiving naar Windows Media te zien. En gezien de vergevorderde mogelijkheden om ook hdtv-formaat via deze techniek aan te bieden, is een zekere toekomstvastheid aannemelijk.

De videoregistratie zelf verloopt als vanouds. We maken met een of meer camera's een registratie, mixen die live en nemen het op. Een taperegistratie dient als backup. Tegelijk staat een computer de videogegevens te verwerken. Deze encodeert ze naar bijvoorbeeld het Windows Media formaat en stuurt de gegevens door naar de streamserver. Tegelijk wordt er ook een bestand naar de harddisk geschreven.

Kijkers kunnen live aanhaken op de stream via de streamserver; ze hebben de afspeelsoftware nodig van het uitgezonden formaat (Windows Media Player bijvoorbeeld, dat standaard op Windows systemen wordt geïnstalleerd en gratis verkrijgbaar is voor andere besturingssystemen). We bieden via een website de benodigde link aan.

Na afloop van de uitzending kunnen wij op de harddisk weggeschreven bestand voor 'on demand' vertoning beschikbaar maken. Daartoe plaatsen we het op een streamserver en maken het via een weblink toegankelijk. Uiteraard is ook voor deze weergave een geschikte player nodig.

Binnen verschillende streaming formaten is het mogelijk stuurcodes mee te geven voor o.a. de vertoning van sheets of weblinks. We maken daar dankbaar gebruik van als we bijvoorbeeld lezingen registreren. De sheets die de spreker gebruikt kunnen we ook on line beschikbaar maken, en keurig met de videovertoning mee laten lopen; zowel live als on demand. Het alternatief is om de sheets mee te filmen (slechte kwaliteit), of via een scanconverter echt in de videomix mee te nemen. De leesbaarheid is dan echter pas acceptabel bij uitzendingen op televisiekwaliteit. De techniek met losse sheets is ook bruikbaar voor vertoning in lagere bandbreedtes.


Op zich is de techniek en werkwijze vrij eenvoudig. Toch is het proces van streaming media een lastig een kwetsbaar proces. Het is een keten met vele schakels, en er hoeft er maar eentje dwars te liggen of het is einde uitzending. De computer moet flink rekenen en data verplaatsen; er worden hoge eisen aan het netwerk gesteld, terwijl de configuratie regelmatig tot hoofdbrekers leidt (vooral in het lokale netwerk); het videobeeld en de mixagevoorzieningen moeten in orde zijn; net als het licht en de achtergrond; en een lastige factor is vaak het verkrijgen van goed geluid.

Voor een goed verlopende registratie heeft u dus mensen nodig die al die facetten beheersen en goed weten te bundelen. Verder is er aardig wat apparatuur voor nodig, goede netwerkconnectiviteit, en een streamserver. Toch niet zo eenvoudig dus; en daarmee alle reden om de klus aan een compact team met kennis van al deze facetten uit te besteden. Op die manier kunt u wel een videoverslag de wereld insturen.

Ons 'compacte team' werkt meestal met twee camera's. Hiermee voorkomen we al te veel zoom- en draaibewegingen, die over het algemeen storend zijn. Dat probleem geldt extra voor streaming videovertoningen, en helemaal als er voor lage bandbreedte wordt geproduceerd. Gelukkig zijn we in staat om tegelijk ook computers, mixer en sheetskoppeling te verzorgen, zodat een en ander budgettair verantwoord kan blijven.

Voorstelbaar is tenslotte ook dat u om budgettaire redenen voor eenvoudigere oplossingen moet kiezen. Daarvoor zijn scenario's met een enkele vaste camera en een laptop denkbaar. Beeld- en geluidregie en koppeling met sheets moeten dan ontbreken.