Backup contract

Als er iets mis gaat, is een goede en recente backup van de website goud waard. Zo'n backup bevat alle gegevens die op zowel de web- als database-server staan. Zodra er regelmatig op de website iets wijzigt, stel ik de inzet van een geautomatiseerde backup routine voor.

Na eenmalige installatie van een backup voorziening, zal de aanpak zal per site verschillen. De een neemt genoegen met een jaarlijkse backup waarbij de oude overschreven mag worden, de ander zal twee maal per maand een backup wensen, die afwisselend op de server of extern moet worden opgeslagen en een half jaar behouden moet blijven. We maken dus keuzes op:

  • Frequentie (hoe vaak per jaar)
  • Archieftermijn (hoe lang moet een backup behouden blijven)
  • Locatie (op de webserver of alternerend met een externe server)

Soms kan het nodig zijn om de ruimte (lokaal of extern) uit te breiden, om de wensen te kunnen realiseren.

Het backup jaarcontract loopt gelijk op met het hosting jaarcontract, om het administratief overzichtelijk te houden. Bij tussentijds instappen geldt een berekening van het aantal dagen totaan de eerste vervaltermijn.